ร่วมพิธีฯ รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา”วัง” ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2