ร่วมพิธีเปิดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ 2566 (โรงเรียนวัดมาบไผ่)