ร่วมรับชมรายการ Kick off คลินิก สตผ.

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 /เวลา 13.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ kick off “คลินิก สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิถีใหม่ วิถีอนาคต ผ่านระะบบออนไลน์ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะข้าราชการครูฯ เข้าร่วมรับชมฯ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2