ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา แนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี