ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน และรับมอบประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567