ลงพื้นที่ตรวจเยียมสนามสอบ นิเทศ ติดตาม การสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตาม การสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ในการนี้ขอขอบคุณคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ที่ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง