ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามนโยบายของโรงรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อารีย์ หาญสมศักดิ์กุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ และติดตามนโยบายของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดวังสรรพรส โรงเรียนบ้านตรอกนอง ที่ให้การต้อนรับ