ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสะตอน้อย

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ และติดตาม การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อตรวจความพร้อม และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดสะตอน้อย อ.ขลุง จ.จันทบุรี