ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดพลวง