ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ และติดตาม การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 พ.ค. 2566  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อารีย์ หาญสมศักดิ์กุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ และติดตาม การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อตรวจความพร้อม และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมาบไผ่ โรงเรียนวัดตกพรม และโรงเรียนบ้านเขาทอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี