ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนโครงการ “เด็กทะเล รักเรียน” ณ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี