ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นเร่งด่วน (Quick win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นเร่งด่วน(Quick win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริมนม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียนวัดเกาะจิก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี