ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.จันทบุรี เขต 2

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยมีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดงจิก อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี