ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งบอน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสากล เภรีกุล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งบอน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี