ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัว นักเรียนที่ได้รับอุบัติภัย ไฟไหม้บ้าน

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสากล เภรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของ ด.ญ.บุปผาภัทร บุญไทย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้รับอุบัติภัย ไฟไหม้บ้านเสียหาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน