ลงพื้นที่ ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนมิตรภาพ 20

เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  ณ โรงเรียนมิตรภาพ 20 อ. ขลุง จ.จันทบุรี