สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 /ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป จันทบุรี เขต 2 ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน โรงเรียนวัดปากน้ำ โรงเรียนวัดบางสระเก้า โรงเรียนพลิ้วและโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา ความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ความพร้อมของครูผู้สอน ความพร้อมของอาคารและสถานที่