สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

     

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นำคณะโดย ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะฯ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี