สพป.จันทบุรี เขต 2 รับชมพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.และประชุม รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2