สพป.จันทบุรี เขต 2 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน 12 ราย

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ , นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ , ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2