สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายอุเทน ผาภุมมา ผอ.โรงเรียนวัดทับไทร

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายอุเทน ผาภุมมา ผอ.โรงเรียนวัดทับไทร ณ วัดคลองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี