สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม รมว.ศธ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาลวงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 คณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมมรมว.ศธ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom Meetting ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2