อบรมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ว.PA (โรงเรียนวัดคลองตะเคียน)