ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2567ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ปีการศึกษา 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้แก่ อำเภอแหลมสิงห์