คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Trending Today คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น/นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมงานฉลองเจริญอายุวัฒนมงคล 82 พรรษา พระครูประดิษฐ์ศาสนการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน และรับมอบเงินจากมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวนผู้เข้าชม: 0