เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาและการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และนายศรัณยพงศ์ ์ เนตรสมานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงนามสัญญาและการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2