เข้าร่วมพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสนี้ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ ร่วมรับเสด็จฯ