เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ดร. ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา ๐8.๐๐ น. เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย