รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ผู้บริหาร
22020001 วัดเกวียนหัก
22020002 วัดซึ้งบน
22020003 วัดอิมั้ง
22020004 บ้านช้างข้าม
22020006 วัดตกพรม
22020007 วัดสะตอน้อย
22020009 บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
22020010 วัดตะปอนใหญ่
22020011 วัดตะปอนน้อย
22020012 บ้านหนองเสม็ด
22020013 บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3)
22020014 มิตรภาพ 20
22020015 วัดวังสรรพรส
22020016 บ้านหนองระหาน
22020017 บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
22020018 บ้านบ่อเวฬุ
22020019 บ้านเขาทอง
22020020 บ้านโชคดี
22020021 วัดเกาะจิก
22020022 บ้านท่าขาหย่าง
22020023 วัดบางชัน
22020024 วัดมาบไผ่
22020026 วัดเวฬุวัน
22020027 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
22020029 วัดวันยาวล่าง
22020030 บ้านหนองบอน
22020031 วัดผักกาด
22020032 บ้านคลองใหญ่
22020033 บ้านป่าวิไล
22020034 บ้านดงจิก
22020035 บ้านทุ่งกร่าง
22020036 บ้านเนินดินแดง
22020037 บ้านแหลม
22020038 บ้านปั้นหม้อ
22020039 บ้านโป่งน้ำร้อน
22020040 บ้านใหม่
22020041 บ้านเขาหอม
22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน
22020043 บ้านสามสิบพัฒนา
22020045 บ้านคลองตาคง
22020046 วัดพังงอน
22020047 วัดทับไทร
22020048 บ้านทุ่งม่วง
22020049 บ้านคลองคต
22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
22020051 บ้านคลองบอน
22020052 บ้านโพธิ์
22020053 บ้านแปลง
22020054 บ้านจางวาง
22020055 บ้านนาสนาดก์
22020056 วัดทุ่งเพล
22020057 บ้านวังตัก
22020058 วัดน้ำรัก
22020060 บ้านหนองสลุด
22020061 วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
22020062 วัดโป่ง
22020063 บ้านทัพนคร
22020064 บ้านทุ่งบอน
22020065 บ้านมะขาม
22020067 วัดวังจะอ้าย
22020069 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
22020071 วัดบ้านอ่าง
22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
22020073 วัดเขาตาหน่วย
22020074 บ้านคลองใหญ่
22020077 วัดบางกะไชย
22020079 วัดบางสระเก้า
22020081 บ้านคลองกลอย
22020082 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
22020083 ปากน้ำแหลมสิงห์
22020084 วัดท่าหัวแหวน
22020086 พลิ้ว
22020087 บ้านน้ำตกพลิ้ว
22020089 วัดหนองชิ่ม
22020091 บ้านอีมุย
22020092 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
22020093 วัดสำโรง
22020094 สังวาลย์วิทย์ 6
22020095 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)
22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
22020098 บ้านทับสงฆ์
22020099 บ้านโป่งเจริญชัย
22020100 บ้านทับช้าง
22020101 บ้านไทรงาม
22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
22020104 บ้านซับตารี
22020105 หนองมะค่า
22020106 โฆวินทะ
22020107 บ้านกระทิงทอง
22020108 บ้านเขาแก้ว
22020109 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
22020110 บ้านทรัพย์เจริญ
22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
22020112 บ้านสวนส้ม
22020113 วัดน้ำขุ่น
22020114 วัดคลองพลู
22020115 วัดทุ่งกบิล
22020116 บ้านจันทเขลม
22020117 บ้านชากไทย
22020119 บ้านเนินมะหาด
22020120 วัดตะเคียนทอง
22020121 วัดคลองตะเคียน
22020123 วัดพลวง
22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
22020125 บ้านคลองน้ำเป็น