26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2