การเปลี่ยนแปลงของวัสดุน่ารู้ (คุณครูอรสา จั่นมณี โรงเรียนวัดโป่ง)