สามเหลี่ยมแสนรัก (คุณครูลักษิกา ธรรมวินัยสถิต)โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)