อัลกอริทึม (algorithm) (คุณครูมนัส อุณหศิริกุล) โรงเรียนมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)