ร้อยเรียงกลอนสี่สู่บัญชีฝึกอ่าน (คุณครูพัชราภรณ์ คำเหลือ)