Author name: กลุ่มพัฒนาครู

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Trending Today

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

สรุปข้อมูลสถิติด้านการฝึกอบรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปข้อมูลสถิติด้านการฝึกอบรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน) Read More »

การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)

การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน) Read More »

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ Read More »

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »