Author name: กลุ่มบริหารงานบุคคล

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอโป่งน้ำร้อน

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอโป่งน้ำร้อน Read More »

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอขลุง

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอขลุง Read More »

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอแหลมสิงห์

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอแหลมสิงห์ Read More »

การประชุมคณะกรรมการและการสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประชุมคณะกรรมการและการสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 Read More »