กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศคศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567 Read More »

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา แนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะโดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.ร้อยเอ็ด Read More »

ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

                    วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป.จบ 2 นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม
รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2

 

ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย Read More »

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2

ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 Read More »