ข่าวรอบรั้วโรงเรียน

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศคศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567 Read More »

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 Read More »

รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมี ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับฯ และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เข้ารายงานตัว จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลนีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลนีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน Read More »

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ปีการศึกษา 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้แก่ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว

ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ปีการศึกษา 2567 Read More »