อำเภอสอยดาว

ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตราการป้องกันเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่/สุรา (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตราการป้องกันเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่/สุรา (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย) Read More »

การประชุมการใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรม คุณภาพเพื่อการประกันคุณศึกษาครั้งที่ 3 (โรงเรียนบ้านประตง)

การประชุมการใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรม คุณภาพเพื่อการประกันคุณศึกษาครั้งที่ 3 (โรงเรียนบ้านประตง) Read More »