COATHING TEAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

           วันที่ 1 มีนาคม 2566/เวลา 08.00 น.
                ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และคณะได้เข้าร่วมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
               โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ อดีตผอ. สพป. จันทบุรี เขต 2 และนายประธาน ทวีผล ผอ. สพม. จันทบุรี ตราด ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป. ตราด