ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน”