ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สัังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สัังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 จำนวน 93 ราย โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2