ประชุมการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

                                                                                                             

                               

               วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2