ประชุมคณะกรรมการการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ (ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) ตำแหน่งเลขที่ อ 45 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมการณประชุม ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2