ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2