ประชุมพิจารณาคัดเลือกครู รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกครู รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2