ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์โดยมี นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.จบ 2 และเจ้าหน้าที่ ICT Support Team ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2