ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2566

   วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. / นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง ผอ.อำนวยการ และ น.ส.สากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 สำนักเลขาธิการคุรุสภา ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จ.จันทบุรี