ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมโรงเรียน พสน. การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดมะทาย สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2